Thiết bị hình ảnh

Trung cấp kỹ thuật hình ảnh Y học Hà Nội đào tạo thiết bị hình ảnh với các phần mền quản lý hình ảnh thế hệ mới ứng dụng kỹ thuật số

Chẩn đoán hình ảnh tế bào ung thư bằng công nghệ sàng lọc bức xạ terahertz

Phát triển thiết bị công nghệ sàng lọc bức xạ terahertz cho những một số ứng dụng kiểm tra không cần xâm lấn,  chẩn đoán hình ảnh tế bào ung thư và hiện tượng máu đông. Thời cơ làm việc dành cho những cử nhân ngành kỹ thuật hình ảnh …

Xem thêm