Chẩn đoán hình ảnh

Trung cấp kỹ thuật hình ảnh Y học Hà Nội đào tạo chuẩn đoán hình ảnh với các phần mền quản lý hình ảnh thế hệ mới ứng dụng kỹ thuật số